گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
درخشش دانش آموزان گرمی مغان در کنکور 94

درخشش دانش آموزان گرمی مغان در کنکور 94

یازار : گرمي نيوز 3

+0 به یه ن
در گروه آزمایشی علوم ریاضی آقای پیام فروزنده رتبه 77 و در گروه آزمایشی علوم تجربی خانم مریم خاک نژاد رتبه 129 را کسب نمودند بقیه دانش آموزانی که دارای رتبه میباشند به شرح زیر می باشد.

گروه ریاضی 

1- آقای پیام فروزنده رتبه 77 گروه ریاضی و رتبه 212 گروه زبان 

2- خانم فاطمه محمدزاده 573 (با سهمیه ایثارگران)

3- خانم الهه عسگری 758

4- آقای میلاد محمدی 925

5-  خانم مرضیه علی محمدی 930

6- آقای علی شکاری 953

7- آقای میلاد شیری 1071(با سهمیه ایثارگران)

8- خانم مریم حقی 1164

 

گروه تجربی

1-خانم مریم خاک نژاد  129

2-آقای علی جاهد  340

3-آقای امیر امراهی 564  و در گروه زبان 99

4-خانم پونه تیز فهم 629  ودر گروه زبان  362

 5- آقای سجاد احمدی 1100

گرمی نیوز ضمن تبریک ویژه برای این عزیزان و آینده سازان جامعه، این موفقیت را به خانواده های این عزیزان و نیز جامعه فرهنگی هم صمیمانه تبریک می گوید.





سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش