گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
اهانت به مادران و دختران معصوم گرمی مغان برای رسیدن به قدرت

اهانت به مادران و دختران معصوم گرمی مغان برای رسیدن به قدرت

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمی نیوز:
عاشقان قدرت هر روز ترفندی جدید برای تخریب رقیبان خود بر می گزینند. کسانی که به حراج منافع عمومی برای رسیدن به منفعت شخصی و پست و مقام را سرلوحه همه تلاشهای خود کرده اند در آخرین اقدام شنیع و غیرانسانی خود به مادران و دختران معصوم گرمی مغان اهانت ورزیده اند. 
عاشقان قدرت سخن من با شماست: کدامین مادر و خواهر اهل گرمی برای رای جمع کردن "رقص" کرده است؟
کدامین مادر و خواهر اهل گرمی ناموس خود را برای قدرت فدا کرده است؟
مگر شما مادر و خواهر ندارید؟
مگر از خشم جوانان گرمی نمی هراسید؟
چرا با نامهای جعلی و بی هویت فضای مجازی را به تخریب خانه بهترین ها و صادق ترینهای گرمی تبدیل کرده اید؟
چرا عرضه فعالیت با نام واقعی خود را در فضای مجازی ندارید؟
این هشداری روشن به شماست تا دست و پای خود را جمع کنید. اگر جمع نکنید جوانان گرمی دست و پای شما را جمع خواهند کرد.سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش