گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، راه شما می خواند

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، راه شما می خواند

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمی نیوز:

اینجا شهرستان گرمی مغان است، در کشوری که ادعای مدیریت برجهان دارد، در کشوری که ثروتهای زیرزمینی نفت و گاز با اختلاسهای هزاران میلیاردی و فیش های حقوقی چند صد میلیونی نشان از ثروتی نامحدود دارد، مردم روستای مغان از ابتدایی ترین خدمات زندگی محروم هستند و دختران و زنان روستایی برای تهیه آب مورد نیاز مشقت های قرون وسطی را تجربه می کنند.


نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، زمان وعده و وعیدهای انتخاباتی تمام شد. حمایت مردم و رسانه شما را سوار بر اسب مراد و قدرت کرد. تا زمانیکه قدرتی نیست، تمامی گفته هایتان، بیش از شعاری زیبا نبود، موقعی که قدرت در دستان شماست مشخص می شود که چند مرده حلاجید.

وضعیت توسعه شهرستان گرمی مغان واقعا تاسف انگیز است. هیچ توجیهی جز بی غیرتی، بی مسئولیتی، فاصله گرفتن از آرمانهای انسانی و غرق شدن در لذت قدرت گذشتگان نمیتواند توجیه گر این شرایط باشد. فصل شروع کار است. قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است. بر اعمال و کارنامه مدیران شهرستانی و استانی و کشوری نظارت کنید و از آنها نه توجیه و پاسخ های بی سرانجام که تلاش و کوشش معطوف به هدف مطالبه کنید.

وقتی که کل عمر آدمی محدود است، تکلیف عمر صندلی های قدرت هم مشخص است، ما با امید و اعتماد به لیاقت و توانایی شما، از شما حمایت کردیم اکنون نوبت شماست. در کنار شما هستیم تا اعتمادمان را زنده نگه داریم.

برنامه تبلیغاتی را با داده های موجود در نهادها و ارگانهای مختلف چکش کاری و نهایی کنید، گام اقدام و عمل گذر از شعار درمانی به برنامه های معطوف به هدف است. راه شما را می خواند.

و ما حامی شما خواهیم بود اگر تلاش صادقانه و منطقی انجام دهید و منتقد سرسخت شما خواهیم بود اگر غیر از این باشد.
سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش