گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
عبور از دو قطبی گرمی مغان با میرزاده

عبور از دو قطبی گرمی مغان با میرزاده

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمی نیوز:

از هنگامی که یادمان می آید انتخابات گرمی مغان به حالت دو قطبی در می آمد. این دو قطبی ها عموما حالت جغرافیایی داشتند. دو قطبی گرمی موران و انگوت.

این دو قطبی در انتخابات دوره نهم با ظهور شخصیت تاثیرگذاری چون جناب میرزاده به هم ریخت. اگر چه در کوچه و بازار طرفداران دو قطبی گرمی – انگوت فعالیت چشم گیری داشتند ولی در نهایت ظهور قطب "صداقت و تعهد" که برنامه خویش را جلوگیری از هر گونه شکل گیری باند جدید و دوری از وعده و وعید دادن برای پست های اداری قرار داده بود همه معادلات انتخاباتی منطقه را برهم زد.

مشخص شد که ظهور دو گانه گرمی – انگوت بحثی انحرافی بوده است. عموما این تقسیم بندی ها برای انحراف افکار عمومی از واقعیتهای موجود شکل می گیرد. برهمین اساس دوگانه جدیدی در حوزه انتخاباتی گرمی مغان در حال شکل گیری است.

دوگانه صداقت و تعهد در برابر فروش مسندهای قدرت برای تصاحب صندلی سبز مجلس.

دو گانه اتحاد برای توسعه منطقه در برابر اتحاد برای فتح صندلی های قدرت.

با ظهور دو گانه جدید وضعیت منطقه و تبلیغات پیش رو کاملا متفاوت شده است. تخریباتچیان سنتی هنوز هم امیدوارند تا با حمله به شخصیت اصلی و اطرافیان خواهند توانست میزهای قدرت را حفظ کنند و در مقابل طرفداران صداقت و تعهد بر این باورند که این دوگانگی جغرافیایی برای همیشه رخت برخواهد بست و تمام دلسوزان توسعه منطقه اعم از گرمی و موران و انگوت با خلق انتخاباتی متفاوت، نماینده ای از جنس دیگر، نماینده جدید خویش را با میزان رای متفاوتی راهی مجلس خواهند کرد.

رقابت بین عاشقان قدرت با عاشقان خدمت در روزهای آتی دیدنی تر خواهد بود. باید به نظاره نشست و نتیجه را دید.  
سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش