گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
منطقه آزاد تجاری اردبیل به تصویب نرسید

منطقه آزاد تجاری اردبیل به تصویب نرسید

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمی نیوز:
با کمال تاسف منطقه آزاد تجاری اردبیل به تصویب نرسید.
ما به دوستان تذکر دادیم که الحاق را بچسبید و اسیر شعبده بازی های برخی نمایندگان مرکز استان نشوید. ولی شد آنچیزی که نباید می شد.
بیچاره جوانان و سرمایه گذاران و بیچاره منطقه ای که علیرغم دارا بودن توانهای بیشمار وضعیت وخیمی دارد....سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش