گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
نماینده اصفهانی الاصل مجلس: ایجاد مناطق آزاد جدید خیانت به ملت ایران است

نماینده اصفهانی الاصل مجلس: ایجاد مناطق آزاد جدید خیانت به ملت ایران است

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمی نیوز:

نماینده اصفانی الاصل مجلس ایجاد در سخنانی که در دانشگاه محقق اردبیلی ایراد شد، ایجاد مناطق آزاد جدید، که باعث رشد و رونق مناطق مختلف به سبب جذب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی و تحرکی در اقتصاد مناطق مرزی می شود، را خیانت به ملت ایران دانست.

جناب توکلی، از شما به عنوان یک اقتصاددان این حرفها بعید است. جذب سرمایه های بخش خصوصی و توسعه مناطق مرزی باعث عقب ماندگی اصفهان نخواهد شد. اصفهان آنقدر زیرساخت و کارخانه و سرمایه گذار دارد که با این سرمایه گذاری ها در مناطق محروم، اقتصادش دچار آسیب نشود.

دقیقا و برعکس گفته شما ایجاد مناطق آزاد خدمت بزرگی به ملت ایران و ابزاری مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری است. لطفا نظرات قومی-قبیله ای خودتان را با نام ملت به ما تحویل ندهید. ما خود خیانت را از خدمت بازمیشناسیم.


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940914001028

سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش