گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
نوروزی بعنوان مدیر كمیته امدادامام خمینی گرمی مغان معرفی شد

نوروزی بعنوان مدیر كمیته امدادامام خمینی گرمی مغان معرفی شد

یازار : گرمي نيوز 3

+0 به یه ن
در مراسمی با حضور مسوولان استانی و شهرستانی علی نوروزی به عنوان مدیر كمیته امدادامام خمینی گرمی مغان معرفی و از خدمات مدیر قبلی قدردانی شد.
به گزارش ایرنا در این مراسم منصور سیفی قائم مقام كمیته امدادامام خمینی استان نگاه فرابخشی را از سیاست های این نهاد در حمایت از محرومان ذكر كرد.
محمودعلایی فرماندار گرمی مغان نیز گفت:جهت گیری خدمات كمیته امدادامام باید خودكفایی خانوارهای تحت حمایت باشد.
وی همچنین بر حفظ كرامت انسانی در برخورد با قشر آسیب پذیر و ضرورت تقویت فرهنگ خودباوری و خوداتكایی در جامعه تحت پوشش كمیته امداد تاكید كرد.
20 هزار نفر از جمعیت 91 هزار نفری گرمی مغان تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد امام است. این شهرستان در شمال اردبیل قرار دارد.سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش