گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
به یاد استاد شهریار

به یاد استاد شهریار

یازار : گرمي نيوز 3

+0 به یه ن

گولوم سنسن،باغیم سنسن،گلستانیم بهاریم سان

اگر بیر قوش اولارسام من،خزانسیز لاله زاریم سان

منه مریم،منه عیسی،منه تورات،منه قرآن

سنین عشقینده صنعانم،منیم نازلی خوماریم سان

دیلیم،آغزیم،ﺴﺆزوم سنسن،گلوم،قلبیم،ﮔﺆزوم سنسن

منیم جانیم، اوزوم سنسن منیم صبر و قراریم سان

منیم دردیم، منیم چاره م، هلال ابرولی مه پاره م

كدر سندن، ﺴئوینج سندن، نشاطیم سان، غباریم سان

ﺃورك هر نه دیه لر، سنسن، یگانه بیر دیلك سنسن

جوابیم سان، ﺴﺆالیم سان، مقدس بیر شعاریم سان

گوجوم، آرخام، یاخین دوستوم، یاخیندان دا یاخین دوستوم

پولاد عزمیم، اراده م سن، توكنمز اقتداریم سان

منه بیرمی دولی جام سان، ایلاهی عالی الهام سان

اﺌلیم-طایفام،ﯿﺌریم-یوردوم،شیرین دوغما دیاریم سان

محبت سن،صداقت سن،ملاحت سن،سعادت سن

خزینه م،ثروتیم،واریم،منم سن هر نه واریم سان

دوشونجه م،آرزیم،امیدیم،خیالیم ان ﺑﺆیوك فكریم

منیم سرریم،منیم گیزلین نهانیم،آشكاریم سان

منیم گوندوز گونوم سنسن،ﮔﺌجه آییم سمالاردا

جلالیم،شهرتیم،شانیم،حیاتیم،افتخاریم سان

منه شیرین،منه لیلی،منیم زهره م،زلیخام سان

منمنیم اصلیم،منیم فخریم غروریم سان،وقاریم سان

منیم نغمه م،منیم سازیم،سازیمدا ان لطیف ﺘﺌلسن

منه ان دادلی بیر مجلس،او مجلسده نگاریم سان

ﯿﺌریم زندان،ﺌوزوم محبوس،منی بیر یوخلیان سنسن

ﮔﺌجه طوفانلی دریاده،ایشیقلی بیر كناریم سان

نه اولسون غم قوشون چكمیش،دوتوب اطرافیمی دشمن

باشی داغلار قده ریو كسك اوچولماز بیر حصاریم سان

قاشین طاقی منه معبد،او رعنا قامتین مقصد

قیامتلر،قیام اﺌتسه،منیم پروردگاریم سان

منیم عالی مقامیم سان،منیم عالی مرامیم سان

حیاتدا هر نه ایسترسم ﺴﺆینجی انتظاریم سان

سنی قلبیم له من ﺴﺌودیم،اونی چیرپیندیران سنسن

دﺌمك كی وارلیغیم سنسن ﺃوركده شاه داماریم سان

عزیزیم!بیردانام!اینجیم،ظریفیم!اینجه دلداریم!

بو،یوز بیرﺴﺆزله بیر ﺴﺆزوار كی یعنی شهریاریم سان!
سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش