گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
گرمی مغان لرزید

گرمی مغان لرزید

یازار : گرمي نيوز 3

+0 به یه ن
به گزارش خبرنگار ایرنا ، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران ساعت وقوع این زمین لرزه را ساعت 2 و 59 دقیقه بامداد روز جمعه و كانون آن را منطقه هافتونی در داخل مرزهای جمهوری آذربایجان ثبت كرده است .
این زمین لرزه كه شهروندان گرمی مغان آن را با دو تكان پی درپی احساس كردند موجب وحشت مردم شد و قطع برق در برخی از مناطق گرمی مغان نیز پیش از وقوع زمین لرزه بر ترس اهالی افزود.
هم اكنون نیز در سطح شهر در مورد زلزله شب گذشته گفت و گو می شود. به گفته محمد روحانی دبیر ستاد حوادث فرمانداری گرمی مغان هنوز از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی دریافت نشده است.سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش