گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
مخالفت نمایندگان اردبیل با طرح استان شدن مغان

مخالفت نمایندگان اردبیل با طرح استان شدن مغان

یازار : گرمي نيوز 3

+0 به یه ن
بعد از اظهارات حقیقت پور نماینده مردم اردبیل در رابطه با اینكه تبدیل منطقه مغان به استانی مستقل شدنی نیست، پیرمؤذن نماینده دیگر مردم شهرهای اردبیل، نیر و سرعین نیز با اظهار اینكه استان شدن مغان مورد تأیید هیأت دولت نیست، مخالفت جدی خود را با این طرح نشان داد.

باید گفت نمایندگان اردبیل به جای اظهار نظر در خارج حوزه انتخابی خود بهتر است تمركز خود را بر روی توسعه مناطقی بگذارند كه مردمشان به آن ها اعتماد كرده و به آن ها رأی داده اند. بلاشك نمایندگان دشت مغان برای دفاع از حقوق مردم خود طرح هایی بهتر و بزرگتر از استان شدن خطه مغان را ارایه خواهند كرد و شایسته نیست نمایندگان اردبیلی با اظهاراتی نظیر اینكه استان شدن خطه مغان مطالبه مردم این منطقه نیز نیست، جایگاه و ارزش خود را در میان اهالی از دست دهند زیرا مردم این منطقه نمایندگان خود را مسؤل توسعه شهرهای خود می دانند و اظهار نظر نمایندگان دیگر را نمی پذیرند. در ثانی كدام یك از نمایندگان استان از مردم شهرهای گرمی، بیله سوار و پارس آباد نظرسنجی كرده اند كه ادعای عدم مطالبه آن ها را می كنند.

البته بهتر است كه نمایندگان شهرهای استان همدل و همراه با یكدیگر نسبت به توسعه استان گام بردارند اما اینكه نماینده شهر دیگر سخنگوی مردم منطقه مغان باشد، كاری ناپسند و مورد رضایت مردم نیست.
سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش