گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
نامه حجت الاسلام حبیب برومند به رئیس جمهور در باره الحاق مغان به منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس + تصویر

نامه حجت الاسلام حبیب برومند به رئیس جمهور در باره الحاق مغان به منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس + تصویر

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمی نیوز:

حجت الاسلام حبیب برومند، نماینده مردم شریف پارس آباد و بیله سوار مغان، طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بررسی مجدد الحاق مغان به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس شد.

ایشان ضمن حمله به تعداد انگشت شماری از افراد که منافع منطقه مغان را فدای دشمنی با شخص ایشان کرده اند از آمادگی خود برای استعفا به خاطر منافع منطقه خبر دادند.

آنچه بیش از همه برای ما جلب توجه می کند استفاده از "منافع منطقه" در این نامه است؛ امری که عموما در بین سیاستمداران ما "پدیده ای گمشده" محسوب می شود. ترجیح منافع عموم بر منفعت شخصی بزرگترین خدمتی است که یک نماینده مجلس می تواند در حق موکلین خود انجام دهد. به نظر می رسد وقت آن رسیده است تا ما نیز آستینهایمان را برای حمایت از منافع منطقه و توسعه آن بالا بزنیم و به دور از هرگونه نگاه غیرواقعی این سوال را از مخالفان الحاق مطرح کنیم که: با توجه به شرط مرزی بودن شهرستان در تصویب منطقه آزاد تجاری، منافع کدام شهرستان مرزی دیگر استان است که روند الحاق منطقه مغان به منطقه آزاد تجاری را دچار مشکل کرده است؟ و چرا؟منبع تصاویر: مغانهسون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش