گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
نمایشهای سیاسی – انتخاباتی در لباس سازمان مردم نهاد

نمایشهای سیاسی – انتخاباتی در لباس سازمان مردم نهاد

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن

گرمی نیوز:

با نزدیک شدن به زمان انتخابات نمایشهای جدید سیاسی – انتخاباتی در حال شکل گیری است. با تبارشناسی پدیده نمایشهای انتخاباتی مغان متوجه می شویم که مشاوران انتخاباتی و گروههای سیاسی فعال هر دوره با فعالیت ها و شعارهای نوین توان خود را برای به خدمت گرفتن تخیل مردم به کار می گیرند تا بتوانند به صندلیهای مجلس و صندلیهای قدرت شهرستان تکیه بزنند و یا نمایندگان را وادار به پذیرفتن خواسته های خود بکنند. به نظر می رسد که طایفه بازی و باندبازی قلب این حرکات را تشکیل می دهند. متاسفانه این گروهها عموما برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حاضرند هرچیزی را فدا کنند: از توسعه منطقه گرفته تا ابزار ساختن آبروی منطقه و سازمان های مردم نهاد. شروع با نام فرهیختگان مغان[i] ساکن تهران و حومه و کرج و... بود و ادامه با حضور سیاستمداران به خانه مغان[ii] تغییر نام داده است و در انتها بعد از اتمام انتخابات، بدون مجوز فعالیت راکد خواهد ماند.

به نظر گرمی نیوز این حق طبیعی هر شخص و گروه است که علایق و فعالیت سیاسی داشته باشد ولی هیچ شخص یا گروهی نمی تواند با تخریب فرهنگ منطقه به این مهم دست یابد. اینجاست که رسانه باید حضور پیدا کند و تلاش کند تا با معیارهای درست و اصیل دروغها و نیرنگها را به کناری بزند و امکان دیدن افقهای دورتر را برای دیگران فراهم سازد. بعد از قهرمان سازی ها و شخصیت سازی دروغین و زنده باد-مرده باد گفتن های زیاد باندبازی های منطقه در حال گسترش جغرافیایی فعالیتهای سیاسی خود هست. اینبار می خواهند تا روزگار مغانیهای فرار کرده را نیز سیاه کنند. آنها هم مجبورند هر روز برای باندهای قدیمی محفل و گروه مردم نهاد سیاسی!! تشکیل دهند و این شروع روندی خطرناک را نشان می دهد. نفوذ دشمنی ها و باندبازی ها به قلب مغانیهای ساکن در استانهای دیگر.

سعی داریم وارد جزئیات شویم تا شوهای سیاسی به راه افتاده را از نزدیک مشاهده کنیم و استدلال کنیم این امر به لحاظ قانونی از همان ابتدا عقیم خواهد ماند و تنها برای استفاده انتخاباتی خواهد بود. از جغرافیا شروع می کنیم و بعد به فعالیت های سازمان های مردم نهاد می رسیم و تمام اینها را طبق آیین نامه مصوب هیات دولت پی خواهیم گرفت تا نشان دهیم که آنکه مدام بر پشت درها می کوبد دزد چراغ است و به دزدی نور آمده است.

به لحاظ جغرافیایی سازمان مردم نهاد می تواند در سطح شهرستان، استان و کشور فعالیت کند. به زبان بسیار ساده یک گروه مردم نهاد فعال در مغان باید در هیات نظارت مغان درخواست فعالیت خود را مطرح کند و آدرس فعالیت سازمان نیز در همان شهرستان باشد. پس در ابتدای امر تشکیل یک سازمان مردم نهاد برای یک منطقه و شهرستان در یک استان دیگر به لحاظ قانونی امکان ناپذیر است؛ مگر تشکیل سازمان مردم نهاد برای مغانیهای ساکن در کرج. این اولین بن بستی است که فرار از آن امکان ناپذیر است. به لحاظ قانونی مغانیهای ساکن در تهران و کرج نمی توانند برای مغانی های ساکن در مغان سازمان مردم نهاد تشکیل دهند و به لحاظ قانونی چنین مجوزی هیچگاه صادر نخواهد شد. و در انتها بعد از اتمام انتخابات، بدون مجوز فعالیت راکد خواهد ماند.

و اما در مورد فعالیت این نهاد در حال شکل گیری: به علت فعالیت سیاسی آشکار این نهاد و عدم وجود اهداف غیرانتفاعی-غیرسیاسی (طبق تعاریف موجود قانونی) در ساختار آن امکان فعالیت در قالب سازمانهای مردم نهاد وجود نخواهد داشت.

گرمی نیوز پیشنهاد می کند که گروههای فعال سیاسی منطقه به جای پناه بردن به اهداف غیرواقعی نامی حقیقی برای خود انتخاب کنند و سعی کنند خود و  دیگران را به بازی نگیرند، چرا که آنچه در شروع فعالیت مشهود است با نزدیک شدن به انتخابات مجلس صورت عمیق تر و جدی تری به خود خواهد گرفت و جمع مغانیهای را نسبت به هم دلسر و ناامید خواهد کرد. لطفا منطقه را فدای آرزوهای سیاسی خود نکنیم.

در ادامه مصوبات مرتبط با سازمان های مردم نهاد برای اطلاع آورده می شود:

 

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت به شماره 27862/ت 21281 هـ مورخ 08/05/1384

فصل اول کلیات: بند الف از ماده 1: سازمان غیردولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود، به تشکلهایی اطلاق می شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی باشد.

تبصره 4 بند الف ماده 1: اهداف غیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیتهای تجاری  و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء، موسسان، مدیران و کارکنان سازمان.

بند ت- مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیردولتی شهرستان)، هیات نظارت استان....

ماده 2- سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری داری شخصیت حقوقی می گردد.

ماده 3- موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظائر آن یا مجموعه ای از آنها می باشد.

ماده 5- سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هرسال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده، حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیای فعالیت خود اقدام کند.

تبصره 3 ماده 9: ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان یا استان، حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد.

ماده 17- متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نماید.

تبصره 1- دبیرخانه هیات نظارت کشور، استان و شهرستان به ترتیب برعهده وزارت کشور، استانداری و فرمانداری می باشد.

تبصره 3 از ماده 21- محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و براساس شاخصهای تقسیمات کشوری تعیین می شود.

 

آراء و مصوبات هیات مرکزی نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

فصل اول: مفاهیم

بخش اول: مفهوم "غیر انتفاعی"

الف: فلسفه فعالیت سازمان های مردم نهاد انجام کار داوطلبانه است و افراد نباید بابت فعالیت در سازمان حقوق و دستمزد مطالبه کنند.

ب: سازمان های مردم نهاد نباید به کار اقتصادی بپردازند و انتفاع از انجام کار اقتصادی را منبع تامین بودجه قرار دهند.

ج: نوع فعالیت سازمان های مردم نهاد نباید با هدف منتج شدن به درآمدزایی دنبال شود.

د:

هـ:

و: متقاضیان تاسیس سازمان های مردم نهاد نباید با رویکرد ایجاد شغل و درآمد برای هیات موسس، مدیره، امنا و اعضا تاسیس شوند. شایسته است سازمان های مردم نهاد توسط افرادی تاسیس شود که دارای شغل و درآمد مکفی باشند و صرفا به صورت داوطلبانه با انگیزه خیرخواهانه و عام المنفعه اقدام به تاسیس نمایند.

بخش چهارم: اقدامات نظارتی دبیرخانه های

3- مصوب گردید پیش از تحویل مجوز تاسیس و فعالیت به متقاضیان، دبیرخانه هیات نظارت ذیرربط تعهدنامه ای از ایشان مبنی بر موارد ذیل اخذ نماید.

الف: سازمان مردم نهاد در مقابل سیاستهای نظام موضع گیری ننماید.

ب: هیچ سوء استفاده ای از سمن در رابطه با منافع اقتصادی وابسته خود و همکاران به عمل نیاورد.

ج: فعالیتهیا سیاسی به اسم سازمان مردم نهاد انجام ندهد.

4- در صورتی که سازمان مردم نهاد از تعهدات خود عدول نماید هیات نظارت ذیربط می تواند ضمن تعلیق پروانه، از دادگاه ذیصلاح درخواست ابطال پروانه را به دلیل عدم پایبندی سازمان به تعهدات بناید.

فصل چهارم : چگونگی تنظیم اساسنامه

بخش اول:

4- به منظور پیشگیری از تخلف احتمالی سازمان مردم نهاد سعی شود در نام آنها حتی المقدور از عناوینی همچون خیریه، عام المنفعه و امثالهم استفاده شود.

فصل ششم: شیوه گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت

1- سازمان های مردم نهادی که دارای پروانه فعالیت شهرستانی یا استانی هستند و قصد گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت را به استانی یا فرااستانی دارند باید شرایط ذیل را دارا باشند.

2- در ثبت شرکت ها (اسناد) ثبت رسمی گردیده و دارای شماره ثبت باشند.

3- حداقل دو سال سابقه فعالیت موثر داشته و فاقد تخلفاتی باشند که موجب تعلیق پروانه آنها گردیده باشد.

بخش ششم: تامین سازمان های مردم نهاد قومی

انجمن های قومی و یا اهالی شهرستان ها یا استان های اسکن در یک استان دیگر باید مجوز خود را در پوشش یک موسسه با رویکرد فعالیت های فرهنگی، خیریه و امثالهم دریافت نمایند و دستگاه تخصصی حسب اهداف مندرج در اساسنامه تعیین می شود. ضمنا چنانچه در نام سازمان از عنوان کلی اهالی یک شهرستان یا استان استفاده شود ضرورتا باید در اساسنامه شرایط عضویت به نحوی معیین گردد که عضویت تمامی اهالی آن شهرستان یا استان که سایر شرایط را دارند ممکن باشد.

 

 [i] به همت جمعی از مغانی های مقیم کرج و تهران[i] و بعضی از ساکنان مغان یک تشکل مردم نهاد ( سمن ) بنام فرهیختگان مغان از تمام طیف ها و گروهها و مشاغل برای اعتلای نام مغان و کمک به رشد و توسعه مغان در حال شکل گیری است. بدنبال طرح این موضوع از سوی چند نفر، خوشبختانه مورد استقبال علاقمندان به منطقه و زادگاه خودشان قرار گرفت.

http://www.ojag.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=420:1393-12-04-12-18-37&catid=45:news

[ii] گفتنی است، خانه مغان بعنوان یک مجموعه مردم نهاد غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و غیر دولتی با مشارکت عده ای از بزرگان و نخبه گان مغانی (از سه شهر ستان گرمی بیله سوار و پارس اباد ) مقیم تهران ، کرج و حومه به منظور فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و علمی در حال شکل گیری است

http://moghaneh.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

 
سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش