گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد
گرمي نيوز

چرا سرنوشت شوراي ما اينچنين شد؟

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

به خاطر پيچيدگي بعد اجتماعي-فرهنگي مساله اتفاق حاضر، بررسي و تحليل موضوع به نگرشي عميق نيازمند است. نگرشي عميقي كه لازمه آن آشنايي با نظريات جامعه شناسي و همچنين روند توسعه اجتماعي-فرهنگي مردم سرزمينمان است و همچنين نحوه و سيستم حكومت كه در طول تاريخ در كشور در جريان بوده است. از اين رو و به سبب عدم تسلط نويسنده به نظريات اجتماعي سعي خواهد شد تا بررسي و تحليل براساس دانش فعلي و رعايت بي طرفي و عدم تخريب غيرواقعي افراد و رعايت اصل خلاصه و كوتاه نويسي نوشته شود.

به باور گرمي نيوز مهمترين مسائل دخيل در آبروريزي شوراي اسلامي شهر گرمي مغان به صورت مداوم از ابتداي شروع به كار آن شاهد بوده ايم و در طول زمان خود را بيشتر نشان داده است ابتدائا ريشه در تاريخ دارد. مي توان با سوالات به شرح زير به موضوع وارد شد:

نحوه تصميم گيري و عناصر تصميم گير شهرها و روستاهايمان قبل از تاسيس شوراهاي اسلامي شهر و روستا چگونه بوده است؟
ريشه فساد در ادارات دولتي از كجا ناشي مي شود؟
چرا دوره هاي قبلي به چنين مشكلاتي برخورد نكرده بوديم؟
و....

شهرهاي و روستاهاي ما هميشه با دونوع از مديريت مواجه بوده اند. مديريتي از بالا به پايين و يا دولتي كه به واسطه حضور نمايندگان رسمي دولت اعمال مي شد و مديريتي شورايي كه به واسطه حضور ريش سفيدان و معتمدين به منصه ظهور مي رسيد. تا قبل از تاسيس شوراهاي اسلامي شهر و روستا، امور شهر توسط وزارت كشور مديريت مي شد. قبل از به وجود آمدن وزارت كشور و اصولا قبل از وجود نهاد شهرداري و در فرم قديمي تر بلديه، حاكم شهر به همراه حضور قدرتمند ريش سفيدان مسئول برقراري نظم بود. در روستاها قدرت مطلق از آن ريش سفيدان بوده است و...
شوراهاي اسلامي تلاشي بود براي قانوني كردن جايگاه ريش سفيدان در نظام تصميم گيري شهرها و روستاها. امري كه به واسطه نحوه اجراي آن با مشكلات عديده اي مواجه شد. چراكه ريش سفيدان قديم از بين مردم انتخاب نمي شدند بلكه آنها با توجه به لياقتي كه در طول زمان و در اداره امور از خود نشان مي دادند اين مقام را كسب مي كردند.
شوراهاي اسلامي با اين پيش زمينه تاريخي نتوانست جايگاه ريش سفيدان را پركند چراكه ذاتا داراي چنين قدرتي نبود و از طرف ديگر به علت عدم وجود پايه هاي دموكراسي نتوانست نقش قدرتمند خود را در مديريت مسائل شهر نشان دهد. اين مشكلات مسائلي است كه كل شوراهاي كشور با آن دست به گريبانند.
همين سيستم معيوب براي تعريف جايگاه قانوني ريش سفيدان به همراه پول نفت و عدم شفافيت مسائل مالي و خلط شدن مسائل ارزشي و اقتصادي و عدم وجود نظارت كافي از سوي مردم بر كار ادارات باعث شده است تا امكان بروز فسادهاي اداري گسترده در تمامي عرصه ها فراهم باشد. اين امكان مناسب با پيدا شدن اشخاص علاقه مند و توانمند براي فساد به سرعت نتيجه بخش بوده و تا اعمال قانون براي توقف آن، به سرانجام مي رسد و برخورد با آن نيز چندان قدرتمند نمي باشد و در عمل امكان بازگرداندن اموال و زمان از دست رفته به بيت المال و جبران خسارت وارد شده بسيار اندك است.
سوالي كه مطرح است اين كه چرا در دوره هاي قبل عملكرد شوراهاي اسلامي اينگونه نبود و علاوه بر آنكه آبروريزي خاصي صورت نگرفت خدماتي نيز به هر نحو ارائه شد.
گرمي نيوز در نوشته هاي بعدي خود به اين مساله خواهد پرداخت.....


فرماندار شهرستان مغان (گرمي):سهم اشتغالزايي اين شهرستان در سالجاري 3986 نفر است

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

فرماندار شهرستان مغان (گرمي) گفت:سهم اشتغالزايي اين شهرستان در سالجاري 3986 نفر است و دستگاه هاي اداري بايد براي تحقق آن تلاش نمايند. به گزارش گرمي نيوز از آينه محمودعلايي زنگير در جلسه كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري شهرستان مغان (گرمي) افزود:ميزان تسهيلات هر متقاضي مشاغل خانگي 30 الي 50 ميليون ريال است كه بر اساس مشاغل تعريف شده از سوي ادارات ذيربط و با لحاظ احراز شرايط لازم به متقاضيان اختصاص مي يابد.
وي ادامه داد:ميزان اعتبارات توسعه مشاغل خانگي گرمي در سال گذشته 33 ميليارد و 600 ميليون ريال بود كه از اين ميزان، 1 ميليارد و 900 ميليون تومان يعني 58 درصد بين متقاضيان توزيع شده است.
رئيس كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري گرمي همكاري بانك هاي عامل اين شهرستان را براي جذب كامل اعتبارات اشتغال خانگي سال گذشته قبل از اعلام اعتبارات جديد خواستار شد.


مساله انحلال شوراي شهر گرمي و آبروداري فرماندار شهر

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

در حالي كه مساله شوراي شهر گرمي در دوره اخير مي‌رود تا به يك آبروريزي تمام عيار تبديل شود، خلاقيت فرماندار محترم شهر تا حدود زيادي از تبعات آن در سطح منطقه و ملي كاسته است. طبق خبر مندرج در خبرگزاري فارس جناب فرماندار در تماس با خبرنگار اين خبرگزاري در اردبيل علت احتمال انحلال شوراي شهر را استعفاي جناب بدر عنوان كرده‌اند تا به نوعي قضايايي كه بهتر است در ميان خودمان (سطح شهرستان) باقي بماند در ساير مناطق جار زده نشود و هنوز هم بتوانيم به نوعي اين اوضاع وخيم را به اميد شرايط بهتر آينده تحمل كنيم.
گرمي نيوز درباره اين واقعه و واكاوي علل و عوامل دخيل در آن و اين اكنون چه بايد كرد؟ بيشتر خواهد نوشت....


عمر ضعيف‌ترين شوراي اسلامي كشور پيش از مورد مقرر به سرآمد

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

بدنبال پخش خبر بازداشت موقت يكي از اعضاي شوراي شهر و پنج تن از كادر اداري شهرداري بخاطر مصرف مواد مخدر و بدنبال آن استعفاي نيمه اجباري آن مقام از شورا، خبرهايي ديگر مبني بر اينكه بخاطر كم بودن حد نصاب اعضاي شورا ، شوراي گرمي منحل مي شود در محافل مطرح بود كه با شروع ايام محرم بازار اين شايعات و خبرها از رونق افتاد. اما 2 روز پيش خبر بازداشت يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر بخاطر رشوه گرفتن باز هم موضوع نقل محافل شد. خبر تحويل خودرو توسط آقاي شاهي رييس شورا آخرين مورد از اخباري است كه امروز در شهر پيچيد و شايعه انحلال شورا به يقين تبديل شد و به اين ترتيب عمر ضعيف‌ترين شوراي اسلامي كشور پيش از مورد مقرر به سرآمد.


وجه تسميه گئرمي مغان از كتاب پژوهشي در جغرافياي مغان اثر سيد محمد ابراهيمي

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

امروز در حين وبگردي در وبلاگهاي مرتبط با شهرستان مغان (گرمي) مطلب و يا به صورت صحيح‌تر سوالي ذهنم را به خود مشغول داشت. آن سوال راجع به وجه تسميه شهر گرمي، به صورت صحيح املايي گئرمي، بود. نظرات وارد شده را خواندم و برخود واجب دانستم تا در اولين فرصت درباره اين موضوع بنويسم. مطلب حاضر عينا از كتاب گرانقدر پژوهشي در جغرافياي مغان اثر محقق ارجمند جناب سيد محمد ابراهيمي آورده شده است. اميد است مورد توجه قرار گيرد.

درباره وجه تسميه گئرمي مغان چندين نظر وجود دارد : اول  اينكه اين شهر درگذشته مسكن طايفه اي از عشاير بنام گئرمي يا گئرامي بوده است. مطلبي كه در اين خصوص بايد بگوييم اين است كه شهرگئرمي از سده هاي قبل مسكن طايفه اي به نام «چم گئرمي» بوده كه دربخش شرح طوايف مغان درباره اين طايفه و افراد نامي آن سخن گفتيم و احتمالا"طايفه چم گئرمي فعلي از نسل همين طايفه گئرمي يا گئرامي باشد. دوم اينكه عده اي از مورخان معتقدند كه نام گئرمي از واژة گئرامه گرفته شده و اين كلمه (گئرامه) از تقسيمات جامعة قبايل ساكن در اين منطقه در زمان پيش از اوستا مي باشد كه از تركيب چند واحد عشيره اي كه داراي چراگاه مشترك بوده اند، تشكيل مي يافته است و رئيس اين واحد اجتماعي را گئرامني مي گفته اند. سوم اينكه لفظ گئرمي از الفاظ مقدس دوران اشكانيان است و عده اي معتقدند كه اين نام از همان دوران به اين منطقه اطلاق شده است. و نهايتاً چهارمين نظر كه به نظر نگارنده نيز صحيح و علمي مي باشد اينست كه «گئرمي» از دو كلمه «گئر» و «مي» تشكيل شده است. لفظ «گئر» ضمن اينكه مي تواند مربوط به قوم «گرگر»ها باشد در برخي منابع به معني خانه آمده است.(برداشت به مفهوم از صمد چايلي 1382ص213) «مي» هم به نظر اكثر مورخان از جمله آقاي نيايش به معني قوانين آسماني سومري مي باشد.(نيايش؛1382ص88) پس گئرمي يعني خانه «مي» يا «خانه قوانين و دستورات آسماني» و اين نظر با نظر سوم تقريباً يكي است و از آنجا كه منطقةمغان قبل از اسلام از مكانهاي مقدس زرتشتيان بوده و مغها همه ساله براي انجام مراسم ديني خاص ايامي را در اين خطه مي گذراندند قابل قبـولتـر مي باشدكه ما در تاريخ مغان درباره اين موضوع بيشتر صحبت خواهيم كرد.

دوگو اولموش بوغدالار / taymaz ocaqlu

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

جفر (جعفر) 35 ايلدن سونرا خاريجدن كندلرينه قاييتميشدي. ايندي قوجا ده‌ده‌ و نه‌نه‌سي گيلده قوناق اولموش اوتورموشدولار. او گئده‌نده يانليز و سوباي گئتميشدي و ايندي بير آرواد و ايكي اوشاق‌ايله كتده‌ايديلر. ده‌ده و نه‌نه سي نوه لريني چاغيريب و اوزلريندن اؤپه‌ندن سونرا اونلاري دانيشديريرديلار. آنجاق اوشاقلار نسه بير كليمه‌ده آنلاميرديلار. چونكو اوشاقلار باشقا ديل اؤيره‌نيب و او ديلي باشا دوشوب دانيشيرديلار. اونا گؤره جفر ده‌ده نه‌نه‌سي دييه‌نلري اوشاقلارا چئويريب و اوشاقلارين يانيتلاريني ده‌ده نه‌نه‌سينه توركو ديلده دييردي.

جفرين ده‌ده‌سي سوروشدو: "بالا سن و آروادين كي توركسوز آنجاق ندن بونلارا اؤيره‌تمه‌ديز؟ بالا بئله ايش اولار!!؟" جفر گولوردو و ده‌ده‌سيني ساوادسيز سانيب سؤيله‌ييردي: آخي بو ايش اولماز كي!

يارين (صاباح) جفر و ده‌ده‌سي چؤله چيخيب باغلارينا ساري يوللانديلار. جفر اوشاقليق خاطيره‌لرينده دالدالانيردي. بير آن گؤزو دوشدو دوگو (دويو) اكيلميش يئرلره. تعجوبله سوروشدو:

ده‌ده ! هاواخدان دوگو اكيرسن!؟ آخي سن چوخ بوغدا اكيب بيچه‌ردين!

ده‌ده‌سي يانيتلادي: هه بالا ائله منده تعجوبده‌يم! آخي من بو يئره بوغدا سپميشديم آنجاق بيلميرم نئجه اولدو كي دوگو گؤيه‌ردي!؟

جفرين تعجوبو لاپ آرتدي: ده‌ده نه دييرسن بو ايش اولاسي دگيل!؟؟ آخي نجور اولار بوغدا اكيب دوگو بيچه‌سن!؟

ده‌ده‌سي يانيتلادي: " ائله بيل اكديييميز يئري دگيشميشيك اونا گؤره بئله اولوبدور." موهنديس‌لر بئله ديديلر!

جفر لاپ سارسيدي: ده‌ده آخي بو سؤز نه‌دي!؟ هانس موهنديس بونو دييبدير!؟ واللاه بو ايش اولماز. ائله او موهنديس‌ده يالاندان موهنديس‌دير. سن نييه عاغليني وئريبسن اونا. بو ايش اولاماز!

ده‌ده‌ بير آز گولومسه‌يه‌رك دئدي: بالام جان! بس نئجه اولوب سنين توپراغين دگيشيب‌دير آدين سانين دگيشيبدير.  بالالارين دا ديلي خويو دگيشيبدير. آنجاق تعجوب ائتميرسن ايندي منيم دوگو اولموش بوغداما ايراد توتورسان!؟

قايناق


شايعه در شهر / فوري

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

طبق شايعات منتشر شده در رسانه‌هاي مجازي دو تن از مسئولان طراز اول شهر گرمي مغان دستگير شده‌اند. سايت آزادلو علت دستگيري اين دو نفر را "زياده روي در  كارهاي خود" عنوان كرده است. همچنين آذرمغان "به جرمهاي مختلف (مواد مخدر و رشوه)" اين دو نفر اشاره كرده است. گرمي نيوز در تلاش است تا به محض روشن شدن جوانب مختلف مساله، وظيفه اطلاع رساني را انجام دهد. منتظر اخبار تكميلي باشيد....


زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر اعلام شد

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

مهر: مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور انتخابات، با بيان اينكه هنوز ستاد انتخابات براي انتخابات سال آينده تشكيل نشده است، گفت: زمان ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري ارديبهشت و شوراي شهر فروردين ماه است.

حسنعلي نوري در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه زمانبندي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر چه زماني اعلام مي شود؟ اظهارداشت: هنوز ستاد انتخابات تشكيل نشده است و هر زماني كه ستاد تشكيل شد تقويم نهائي انتخابات به اطلاع مردم خواهد رسيد.


آرديني اوخو -ادامه مطلب

تصاويري نادر از كربلاي معلي يك قرن پيش

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:ديدن تصاوير بيشتر:
گرمي سسي
تبيان


آئين شبيه خواني واقعه عاشورا در گرمي برگزار شد

یازار : گئرمي‌لي

+0 به یه ن
گرمي نيوز:

آينه: به مناسبت روز عاشوراي حسيني آئين هاي شبيه خواني در مناطق مختلف گرمي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا هنرمندان سنتي و متعهد گرمي كه در اجراي هنر شبيه خواني، سابقه طولاني دارند با به نمايش گذاشتن صحنه هايي از روز عاشورا،باد تشنگان كربلا و امام حسين ع را زنده كردند.
عباس عزيزي شبيه خوان نقش حضرت عباس ع كه از سالهاي دور اين نقش را در آئين شبيه خواني محله سرچشمه گرمي اجرا مي كند در رابطه با اين هنر آئيني گفت:شبيه خوانان از چند روز مانده به عاشورا تمرينات خود را آغاز مي كنند و نقش هاي مهم به افراد باسابقه و مجرب واگذار مي شود.
وي افزود:مردان و زنان بسياري براي تماشاي شبيه خواني در اطراف ميدان جمع مي شوند و عاشقان امام حسين ع در روز عاشورا بيش از پيش به دستگيري نيازمندان و فقرا مي شتابند.
وي ادامه داد:هنر شبيه خواني در گرمي از قدمت بالايي برخوردار است و شبيه خوانان نقش هاي اصلي روز عاشورا،از صداي رسا و بلندي برخوردار بوده و به لحاظ سابقه اجرا،اغلب ديالوگ هاي خود را حفظ هستند. 
بازيگر نقش اباالفضل ع گفت:در برخي از آئين هاي شبيه خواني گرمي از اسب و شتر به عنوان مركب شبيه خوانان استفاده مي شود.سون یازیلار

گئرمي نيوز فرق‌لي بير وئبلاگ يئني نسليميز اوچون *** گرمي نيوز وبلاگي متفاوت براي نسل جديد

گرمي نيوز، فرق‌لي باخيش